Step ma możliwość ustawienia dwóch poziomów wysokości.


Step ma możliwość ustawienia dwóch poziomów wysokości.