Nasze uczestniczki utrzymują na stepach tempo w rytm muzyki.


Nasze uczestniczki utrzymują na stepach tempo w rytm muzyki.