W skład zarządu AZS w roku 2007/2008 wchodzą:


- Prezes Marcin Boruta – odpowiedzialny za mas media i promocję Klubu
  Uczelnianego AZS. Odpowiedzialny za sekcje koszykówki mężczyzn.
 

- Wiceprezes Żaneta Chmielewska – odpowiedzialna za sprawy finansowe,
  trener, kierownik sekcji sportowych
 

- Sławomir Wojtkowiak – odpowiedzialny za sekcje sportową piłki nożnej.
 

- Marek Stryczyński – odpowiedzialny za sprawy administracyjne.
 

- Agnieszka Chmielewska – odpowiedzialna za sekcje tańca.