Wystarczyło mieć coś czerwonego...


Wystarczyło mieć coś czerwonego...