Wsztkie uczestniczki utrzymują równe tempo.


Wsztkie uczestniczki utrzymują równe tempo.


Oryginalna wielkość